PRIVAATSUSEESKIRI

Käesolev privaatsuseeskiri kohaldub kõigile teiega seotud andmetele, mis võimaldavad teid personaalselt identifitseerida (privaatsuseeskirja puudutavas teabes viidatult “Isikuandmed”), ja antakse seoses teatud teenustega (eraldi viidatult “Teenus” ja koondterminiga “Teenused”) nagu näiteks 3D mudelite, virtuaaltuuride ja videote loomine, mida pakub Virtuaalvaade OÜ ( “Virtuaalvaade”, “meie”).

Me võime seda privaatsuseeskirja aja jooksul uuendada. Me teavitame teid neist muudatustest, võttes ühendust e-posti teel, kui olete andnud oma e-posti aadressi, või postitades vastava teatise sellele lehele. Kontrollige seetõttu aeg-ajalt lehekülge, et oleksite teadlikud mis tahes muudatustest. Teenuste kasutamine viitab sellele, et olete eeskirjaga ning mis tahes muudatuste ja uuendustega nõus.

 

Millist informatsiooni me teie kohta kogume?

Te saate osasid meie teenuseid (nt virtuaaltuuridega või kodulehega tutvumine) kasutada ilma isikuandmeid andmata, kuid mõne teenuse ja mõne teenuse teatud funktsioonide kasutamiseks vajame teilt isikuandmeid. Selle teabe andmine või andmata jätmine on teie valik, kuid ilma andmete avaldamiseta ei pruugi me osutada kõiki teenuseid. Tellimuste esitamiseks on vajalik tellija nimi, e-post, telefoninumber ja objekti aadress. Arve väljastamiseks tellija juriidiline aadress ja juriidilise isiku registrikood.

 

Mida me teie isikuandmetega teeme?

Me võime teie isikuandmeid kasutada järgmistel otstarvetel:

* teenuste osutamiseks;

* teenuste kasutamisel teile toe pakkumiseks;

* meie süsteemide turvalisuse ja terviklikkuse tagamiseks;

* teile eeldatavalt huvipakkuvate reklaamide edastamiseks ning teie käitumise alusel selliste reklaamide efektiivsuse hindamiseks;

* teile selliste reklaamteatiste saatmiseks, mis muu hulgas puudutavad näiteks: 1) teisi meie pakutavaid teenuseid või muid meie omatavaid ja hallatavaid veebilehti, 2) kolmandate osapoolte tooteid ja teenuseid, mida tahame soovitada või reklaamida;

Me hoiame teie isikuandmeid alal seni, kuni see on ülaltoodud otstarbel vajalik.

 

Teie isikuandmete edastamine

Internet on globaalne keskkond. Kui te kasutate teenust, saadate meile elektrooniliselt informatsiooni ning selliseid andmeid võidakse teie asukohast olenevalt üle interneti kaudu rahvusvaheliselt edastada. Arvestage, et internet ei ole turvaline keskkond ja privaatsuseeskiri kohaldub teie isikuandmete meiepoolsele kasutamisele ja avalikustamisele üksnes siis, kui vastav teave on meie valduses või käsutuses. Interneti lahutamatust olemusest lähtudes edastate kõiki andmeid internetis oma riisikol.

 

Ligipääs isikuandmetele ja teised küsimused

Teil on õigus pääseda ligi isikuandmetele, mida me teie kohta kogume. Samuti võite paluda kõik teie isikuandmed igal ajal kustutada. Kõigi nende või täiendavate küsimustega palume pöörduda aadressil info@virtuaalvaade.ee.